Digitale Transformatie

Digitale transformatie is de integratie van technologie in alle onderdelen van een organisatie. Het doel van een digitale transformatie is waarde creëren voor je stakeholders door je manier van werken fundamenteel te veranderen. In dit verhaal is er het technisch aspect dat een grote rol speelt, maar ook een culturele verandering. Daarom gaat het digitaliseren van uw bedrijf vaak gepaard met change management.

Digitale transformatie is een noodzaak voor veel bedrijven, van groot tot klein. Wat echter voor veel bedrijfsleiders niet duidelijk is, is wat dat juist inhoudt. Is dit gewoon een fancy manier om te zeggen: “He, wij gaan met onze systemen naar de cloud”? Of: “We gaan juist hetzelfde doen als voordien, maar in een nieuwer systeem”? Dit is helaas niet het geval. Een echte digitale transformatie is een fundamentele wijziging in je manier van werken en in je business model. Niet zelden wordt een digitale transformatie geïnitieerd door één of andere vorm van crisis.

COVID-19 heeft voor veel bedrijven ervoor gezorgd dat ze zich bewust werden dat digitale transformatie een doelstelling moet zijn voor de volgende jaren. Bij heel wat bedrijven heeft dat er ook voor gezorgd dat digitalisering een versnelling hoger is geschakeld. Maar ondanks de bewustwording, blijven heel wat organisaties worstelen met een aantal uitdagingen. Budgettering, the war for talent, crisismanagement, change management, …

Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie ziet er voor elke organisatie anders uit. Om dan een definitie te vinden die voor iedereen past, is dat wat moeilijk. Algemeen kunnen we stellen dat digitale transformatie de integratie is van diverse technologieën in alle onderdelen van een bedrijf. Deze integratie resulteert in een fundamentele verandering in de bedrijfsvoering en de manier waarop waarde wordt geleverd aan de klant. Naast de integratie van systemen vindt er ook een culturele verplaatsing in het bedrijf plaats waarbij de status quo op constante basis uitgedaagd wordt.

Digitale transformatie begint met een probleemstelling, een duidelijke kans of een ambitieus doel. Het “waarom” ervan kan betrekking hebben op het verbeteren van de klantenervaring, efficiënter werken, EBITDA verhogen, … In mijn ervaring is digitale transformatie ook vaak het gevolg van een crisis. COVID-19 is daar een mooi voorbeeld van. Voor heel wat bedrijven is dit de klik geweest om eraan te beginnen of om een roadmap uit te stippelen.

Waarom is digitalisering belangrijk?

Een bedrijf kan om verschillende redenen gaan digitaliseren. Maar de meest voor de hand liggende is doorgaans: overleven. Als bedrijf moet je voldoende relevant blijven en mee zijn met je tijd om zeker te zijn dat je bedrijf een reason to exist blijft hebben. Het verbeteren van de klantenervaring is een cruciaal doel geworden. Een naadlozen klantenervaring is de belangrijkste onderscheidende factor geworden voor hoe een bedrijf zal presteren.

Hoe ziet het raamwerk voor digitalisatie eruit?

Hoe de digitale transformatie van uw bedrijf eruit zal zien zal sterk variëren per organisatie. Doch zijn er enkele constanten en thema’s die elke bedrijfs- en technologieleider in overweging moet nemen. De volgende elementen worden vaak genoemd:

 • Customer journey
 • Operationele flexibiliteit
 • Bedrijfscultuur en leiderschap
 • Human Resources
 • Integratie van digitale transformatie

Terminologie

Agile softwareontwikkeling verwijst naar een softwareontwikkelingsmethodologie die is gebaseerd op iteratieve ontwikkeling, waarbij vereisten en oplossingen evolueren door samenwerking tussen zelforganiserende multifunctionele teams. De vier belangrijkste principes voor agile projectmanagement, met als doel betere software te ontwikkelen, zijn:

 • Individuen en interacties over processen en tools
 • Werkende software boven uitgebreide documentatie
 • Klantensamenwerking boven contractonderhandelingen
 • Reageren op omschakeling volgens een plan

Business- of Bedrijfsapplicaties zijn softwaretools die door het bedrijf wordt gebruikt om aan specifieke behoeften te voldoen van specifieke teams. Dit kan een software voor verlofregistratie zijn voor de afdeling human relations, een software voor voorraadregistratie voor een magazijn of een tijdlijnsoftware voor projectmanagement voor de serviceafdeling. Bedrijfsapplicaties kunnen alles zijn dat een team nodig heeft om hun functies naar behoren te vervullen. Doorgaans worden deze tools het best begrepen door de teamleden waarvoor de oplossing gebouwd wordt. 

Scrum is een framework waarbinnen mensen complexe adaptieve problemen kunnen aanpakken, terwijl ze productief en creatieve producten van de hoogst mogelijke waarde kunnen leveren.

Scrum is een framework dat mensen, teams en organisaties helpt waarde te genereren door middel van adaptieve oplossingen voor complexe problemen. S

Scrum vereist een Scrum Master om een omgeving te creëren waarin:

 • Een product owner een complex probleem flag in een product backlog.
 • Het Scrum Team een selectie maakt van de taken die nodig zijn om het product te laten evolueren en een waardeverhoging te bewerkstelligen tijdens een sprint. 
 • Het Scrum team en zijn stakeholders de resultaten kunnen evalueren en bijstellen voor de volgende sprint.
 • Het proces herhalen