Digitale Transformatie

Digitale transformatie is de integratie van technologie in alle onderdelen van een organisatie. Het doel van een digitale transformatie is waarde creëren voor je stakeholders door je manier van werken fundamenteel te veranderen. In dit verhaal is er het technisch aspect dat een grote rol speelt, maar ook een culturele verandering. Daarom gaat het digitaliseren van uw bedrijf vaak gepaard met change management.

Digitale transformatie is een noodzaak voor veel bedrijven, van groot tot klein. Wat echter voor veel bedrijfsleiders niet duidelijk is, is wat dat juist inhoudt. Is dit gewoon een fancy manier om te zeggen: “He, wij gaan met onze systemen naar de cloud”? Of: “We gaan juist hetzelfde doen als voordien, maar in een nieuwer systeem”? Dit is helaas niet het geval. Een echte digitale transformatie is een fundamentele wijziging in je manier van werken en in je business model. Niet zelden wordt een digitale transformatie geïnitieerd door één of andere vorm van crisis.

COVID-19 heeft voor veel bedrijven ervoor gezorgd dat ze zich bewust werden dat digitale transformatie een doelstelling moet zijn voor de volgende jaren. Bij heel wat bedrijven heeft dat er ook voor gezorgd dat digitalisering een versnelling hoger is geschakeld. Maar ondanks de bewustwording, blijven heel wat organisaties worstelen met een aantal uitdagingen. Budgettering, the war for talent, crisismanagement, change management, …

Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie ziet er voor elke organisatie anders uit. Om dan een definitie te vinden die voor iedereen past, is dat wat moeilijk. Algemeen kunnen we stellen dat digitale transformatie de integratie is van diverse technologieën in alle onderdelen van een bedrijf. Deze integratie resulteert in een fundamentele verandering in de bedrijfsvoering en de manier waarop waarde wordt geleverd aan de klant. Naast de integratie van systemen vindt er ook een culturele verplaatsing in het bedrijf plaats waarbij de status quo op constante basis uitgedaagd wordt.

Digitale transformatie begint met een probleemstelling, een duidelijke kans of een ambitieus doel. Het “waarom” ervan kan betrekking hebben op het verbeteren van de klantenervaring, efficiënter werken, EBITDA verhogen, … In mijn ervaring is digitale transformatie ook vaak het gevolg van een crisis. COVID-19 is daar een mooi voorbeeld van. Voor heel wat bedrijven is dit de klik geweest om eraan te beginnen of om een roadmap uit te stippelen.

Waarom is digitalisering belangrijk?

Een bedrijf kan om verschillende redenen gaan digitaliseren. Maar de meest voor de hand liggende is doorgaans: overleven. Als bedrijf moet je voldoende relevant blijven en mee zijn met je tijd om zeker te zijn dat je bedrijf een reason to exist blijft hebben. Het verbeteren van de klantenervaring is een cruciaal doel geworden. Een naadlozen klantenervaring is de belangrijkste onderscheidende factor geworden voor hoe een bedrijf zal presteren.

Hoe ziet het raamwerk voor digitalisatie eruit?

Hoe de digitale transformatie van uw bedrijf eruit zal zien zal sterk variëren per organisatie. Doch zijn er enkele constanten en thema’s die elke bedrijfs- en technologieleider in overweging moet nemen. De volgende elementen worden vaak genoemd:

  • Customer journey
  • Operationele flexibiliteit
  • Bedrijfscultuur en leiderschap
  • Human Resources
  • Integratie van digitale transformatie

Terminologie

Bedrijven die aan business continuity management (bcm) willen doen beginnen met het uitvoeren van een risicoanalyse van hun activiteiten. Een risicoanalyse is het proces waarbij men potentiële ongewenste voorvallen in kaart brengen en de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet. Door simulaties en willekeurige variabelen uit te voeren met risicomodellen kan een risicomanager of crisismanager de kans inschatten dat een risico zich in de toekomst voordoet. Daarnaast zal hij ook de best-case scenario in kaart brengen, maar ook de worst case scenario als het voorval zich daadwerkelijk zou voordoen.

Een risicomanager kan bijvoorbeeld inschatten dat de kans op een natuurramp voor een bedrijf groot is. In het ergste geval zijn alle computersystemen van het bedrijf kapot, waardoor alle informatie over klanten, leveranciers, projecten etc verloren gaan.

Zodra een crisismanager weet waar hij (potentieel) mee te maken krijgt of vlak van risico’s en effecten, zal hij een plan ontwikkelen met het crisismanagementteam. Op deze wijze worden eventuele noodsituaties beheersbaar als ze werkelijkheid worden. Het bedrijf die te maken krijgt met een natuurramp kan er bijvoorbeeld voor kiezen om zijn server op een veiligere plaats te plaatsen of alles in de cloud op te slaan.

Met een crisisplanning zorgt een bedrijf ervoor dat het bedrijf niet volledig stilvalt als een crisis zich voordoet. Het bedrijf bereidt zich voor op potentiële dreigingen en zorgt ervoor dat ze wendbaar zijn bij onverwachte en ongunstige ontwikkelingen.

Crisismanagement is niet noodzakelijk hetzelfde als risicobeheer. Risicobeheer omvat het plannen van gebeurtenissen die zich in de toekomst kunnen voordoen, crisismanagement omvat het reageren op negatieve gebeurtenissen tijdens en nadat ze zich hebben voorgedaan.

Een oliemaatschappij kan bijvoorbeeld een plan hebben om de mogelijkheid van een olielekkage op te vangen. Als een dergelijke ramp zich daadwerkelijk voordoet, kunnen de omvang van de lekkage, de weerslag van de publieke opinie en de kosten van opruimen sterk variëren en de verwachtingen overtreffen. De schaal van het voorval maakt het een crisis.