Change management

change management verandermanagement

Wanneer je als organisatie projecten aanpakt om de prestaties van het bedrijf te verbeteren, belangrijke issues aan te pakken, … dan komen daar heel wat veranderingen bij kijken. De veranderingen kunnen een weerslag hebben op de processen, functies, organisatiestructuren, tools, etc. Of deze veranderingen al dan niet slagen ligt volledig in handen van je medewerkers. Zij moeten namelijk die veranderingen doorvoeren of ermee leren omgaan. Doen ze dat niet, dan zal het initiatief falen met soms desastreuze gevolgen. In het ergste geval kan een slecht veranderingsproces leiden tot een crisis. Als je medewerkers de verandering omarmen, is de kans op slagen meteen veel hoger. Om dit te kunnen bewerkstelligen moet je als onderneming dan ook beroep doen op change management.

Wat is change management?

Change management is het proces waarbij individuen voorbereid, opgeleid en ondersteund worden om op een succesvolle manier verandering door te voeren in een organisatie. Deze veranderingen moeten er doorgaans voor zorgen dat de onderneming verder succes blijft boeken.
Elke verandering is uniek, en ook elk individu die eraan moet meewerken. Echter zijn er technieken en processen die je als onderneming kan uitvoeren om elke individuele transitie in het veranderingsproces te beïnvloeden en ondersteunen. Change management biedt een gestructureerde aanpak om individuen in uw organisatie te ondersteunen zodat ze van de huidige situatie naar de gewenste toekomstige situatie kunnen evolueren.

De drie facetten van change management

Individueel verandermanagement

Het is een volkomen natuurlijke reactie van mensen om weerstand te bieden aan verandering. Zowel psychologisch, maar ook fysiologisch. Hoewel die weerstand soms groot lijkt, zijn wij best veerkrachtige wezens. Wanneer we ondersteund worden in tijden van verandering, zijn we in staan om ons snel en succesvol aan te passen. 

Om change management op individueel niveau te bewerkstelligen is het een vereiste om inzicht te hebben in hoe mensen verandering ervaren. Daarnaast is het belangrijk om ook inzicht te hebben in wat mensen nodig hebben om op een succesvolle wijze te veranderen. Wat moeten mensen horen en van wie en wanneer. Wanneer is het optimale moment aangebroken om iemand iets nieuws aan te leren, hoe kan je mensen het best coachen in hun veranderproces en hoe zorg je ervoor dat die verandering blijft in iemand zijn gedrag. Individueel change management maakt gebruik van disciplines als psychologie en neurowetenschap om bruikbare kaders toe te passen op individuele verandering.

Organisatorisch verandermanagement

Verandering vindt op individueel niveau plaats, maar het is voor een organisatie vaak onmogelijk om de verandering persoon per persoon te managen. Change management op organisatieniveau biedt stappen aan die op projectniveau behandeld kunnen worden. Op deze wijze wordt het mogelijk om alsnog honderden (en soms duizenden) individuen te ondersteunen die door een project worden beïnvloed.

Wanneer je change management op organisatorisch niveau wilt doorvoeren is het belangrijk om eerst de groepen en mensen te identificeren die, als resultaat van het project, moeten veranderen. Het is ook belangrijk om goed te weten wat de situatie “as is” is, en op welke manier de organisatie wenst dat ze veranderen. Organisatorisch verandermanagement omvat het op maat maken van plannen om ervoor te zorgen dat desbetreffende medewerkers het bewustzijn, leiderschap, coaching en training krijgen die ze nodig hebben om succesvol te veranderen.

Het beheer van organisatieveranderingen loopt hand in hand met projectmanagement. Projectbeheer zorgt ervoor dat de oplossing die uw project moet brengen ontworpen, ontwikkeld en geleverd wordt. Change management zorgt ervoor dat de oplossing dat uw project biedt effectief omarmd en gebruikt wordt.

Het vermogen van ondernemingen om change management te ondergaan

Veranderingsmanagement is voor ondernemingen een kerncompetitie om future proof en concurrentieel te zijn. De wereld verandert snel, en als onderneming moet je het vermogen hebben om je snel aan te passen. Het change managementvermogen voor ondernemingen betekent dat effectief verandermanagement is ingebed in de rollen, structuren, processen en projecten en leiderschapscompetenties van de organisatie. Change management processen worden consequent en effectief toegepast op initiatieven. Leidinggevenden hebben de vaardigheden om hun teams door verandering te begeleiden en medewerkers weten wat er nodig is om succesvol te zijn.

Ondernemingen die het vermogen hebben om change management door te voeren kunnen veranderingen sneller en effectiever omarmen. Deze organisaties zijn in staat om snel te reageren op marktveranderingen, strategische initiatieven te implementeren en digitale transformaties uit te rollen. Dit allemaal zonder dat er een productiviteitsimpact plaatsvindt. Dit vermogen komt niet toevallig tot stand en vereist een strategische benadering. Het vermogen om change management in uw organisatie te verankeren komt door de juiste technieken toe te passen, coaching en begeleiding. Zaken waar ik, Tamara Waldmann, u graag bij help.

Terminologie

Bedrijven die aan business continuity management (bcm) willen doen beginnen met het uitvoeren van een risicoanalyse van hun activiteiten. Een risicoanalyse is het proces waarbij men potentiële ongewenste voorvallen in kaart brengen en de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet. Door simulaties en willekeurige variabelen uit te voeren met risicomodellen kan een risicomanager of crisismanager de kans inschatten dat een risico zich in de toekomst voordoet. Daarnaast zal hij ook de best-case scenario in kaart brengen, maar ook de worst case scenario als het voorval zich daadwerkelijk zou voordoen.

Een risicomanager kan bijvoorbeeld inschatten dat de kans op een natuurramp voor een bedrijf groot is. In het ergste geval zijn alle computersystemen van het bedrijf kapot, waardoor alle informatie over klanten, leveranciers, projecten etc verloren gaan.

Zodra een crisismanager weet waar hij (potentieel) mee te maken krijgt of vlak van risico’s en effecten, zal hij een plan ontwikkelen met het crisismanagementteam. Op deze wijze worden eventuele noodsituaties beheersbaar als ze werkelijkheid worden. Het bedrijf die te maken krijgt met een natuurramp kan er bijvoorbeeld voor kiezen om zijn server op een veiligere plaats te plaatsen of alles in de cloud op te slaan.

Met een crisisplanning zorgt een bedrijf ervoor dat het bedrijf niet volledig stilvalt als een crisis zich voordoet. Het bedrijf bereidt zich voor op potentiële dreigingen en zorgt ervoor dat ze wendbaar zijn bij onverwachte en ongunstige ontwikkelingen.

Crisismanagement is niet noodzakelijk hetzelfde als risicobeheer. Risicobeheer omvat het plannen van gebeurtenissen die zich in de toekomst kunnen voordoen, crisismanagement omvat het reageren op negatieve gebeurtenissen tijdens en nadat ze zich hebben voorgedaan.

Een oliemaatschappij kan bijvoorbeeld een plan hebben om de mogelijkheid van een olielekkage op te vangen. Als een dergelijke ramp zich daadwerkelijk voordoet, kunnen de omvang van de lekkage, de weerslag van de publieke opinie en de kosten van opruimen sterk variëren en de verwachtingen overtreffen. De schaal van het voorval maakt het een crisis.