ccm certified crisis manager

CCM: opleiding tot Certified Crisis Manager

Toen ik mij wou inschrijven voor de cursus “CCM- Certified Crisis Manager” vroegen veel mensen zich af waarom. Al jaren begeleid ik teams om hun challenges te overwinnen die hen verhinderen om hun doelen te behalen. Al jaren help ik bedrijven die zich in een benarde positie bevinden. Al jaren ben ik, Tamara Waldmann, de persoon die ze aan boord halen wanneer het eventjes wat minder gaat. Ik heb tijdens mijn carrière verschillende bedrijven door een crisis geleid. Maar die praktische ervaring was voor mij niet voldoende. Ik wilde echt de titel van crisismanager kunnen claimen. Ook al toont mijn trackrecord dat ik daar reeds de nodige ervaring in heb opgedaan. 

Crisis Management in tijden van Covid 19

Toen de pandemie toesloeg, stond ik op het punt om aan een nieuw en zeer opwindend project te werken. Ik was één van de vele mensen die hun goed voorbereid “plan” in rook zag opgaan. Ik had twee opties. Ik kon mij zorgen maken over de toekomst of ik kon de zaken accepteren zoals ze waren “and plan accordingly”. Ik heb deze pandemie dus aangepakt zoals alle andere uitdagingen in mijn leven: ik heb mijn plan aangepast. 

Hoewel ik tijdens mijn carrière meermaals in crisissituaties ben beland en heb helpen oplossen, wou ik dit met wat meer theoretische achtergrond doen. Ik speelde al langer met het idee om een opleiding te volgen, maar door een overvolle agenda was er nooit ruimte om dit effectief te doen. Hoe grimmig de pandemie ook was (en nog steeds is), het maakte voor mij wel tijd om de cursus CCM – Certified Crisis Manager te volgen aan de BCM Academy

Waarom de opleiding CCM – Certified Crisis Manager

Bijna alle projecten waarvoor ik aan boord werd gebracht, zijn door één of andere crisis in het leven geroepen. Ik ben de persoon die bedrijven helpt in deze situatie. Heel vaak is een probleem al enige tijd sluimerend aanwezig en komt deze pas echt tot uiting als zich een crisis voordoet… of als het probleem dermate groot geworden is dat het “de crisis” is. Mijn taak binnen bedrijven heeft dan ook vaak meerdere facetten. Digitale transformatie gaat altijd gepaard met change management. Wie kan het change traject dan ook beter begeleiden dan de persoon die het digitaal transformatieplan heeft helpen uitwerken. Zoals reeds eerder vermeld is de trigger voor het digitaliseren ook vaak een crisis. Dus heel vaak dient deze ook gemanaged te worden, naast de transformatietrack. 

Dit betekent dat mijn advies en input verder gaat dan enkel het digitaal aspect. Ik word betrokken bij strategische beslissingen die bedrijven moeten nemen om future proof te zijn en blijven. Dit brengt veranderingen met zich mee voor het hele bedrijf. Gewoontes die soms diepgeworteld zijn, moeten volledig veranderen. Mensen die een rol vervullen die niet meer past bij de visie en strategie van het bedrijf dienen herschoold te worden. In het ergste geval moeten deze soms losgelaten worden. Men moet beslissingen nemen om de continuïteit van het bedrijf te garanderen, wat soms gepaard gaat met stevige bezuinigingen. 

Ervaring, gezond verstand en afstemming met ervaringsdeskundigen hebben mij altijd geholpen om de bedrijven waarvoor ik werk advies te geven. De CCM-cursus heeft mij echter geholpen om een beter kader te formuleren en de strategieën die ik al jaren hanteer om bedrijven uit de nood te helpen te valideren. 

Aan het einde van het verhaal help ik bedrijven uit hun assen herrijzen.

CCM certificaat

Ik heb altijd met een portie gezond verstand gehandeld, ervaring en het vermogen om out of the box te denken. Door het CCM-raamwerk heb ik het crisisbeheersingsproces op een theoretische manier kunnen ervaren, aangevuld met praktijkoefeningen. Alleen door een crisis door te maken, kan je een effectieve crisismanager zijn. Met deze opleiding wilde ik mijn kennis bijschaven zodat ik een betere crisismanager kon worden. Hoewel dit niet mijn kernactiviteit was in het verleden, voelt het wel alsof dit de manier is waarop ik mijn carrière moet verderzetten.

Ik heb een opmerkelijke impact gemaakt in verschillende organisaties. Ik wil dit in de toekomst kunnen blijven doen. Niet alleen het raamwerk, maar ook de verschillende perspectieven die in de cursus werden besproken, hielpen me de vele facetten van het managen van een crisis te doorzien:

  • stakeholder management
  • psychologische factoren (menselijke reacties op een crisis)
  • samenwerking met derden, etc.

De Certified Crisis Management Course 

Wat ik het leukste vond aan de cursus, was het academische model. We werden niet overladen met langdradige theoretische teksten om uit het hoofd te leren. We hadden geen instructeur die gewoon een cursus afratelde. De cursus werd gegeven door een erkende, een bekende professional in de wereld van Business Continuity Management en Crisismanagement. Hij gebruikte casestudy’s uit zijn lange en succesvolle carrière in crisismanagement. De cursus werd aangevuld met input van verschillende experts en continue interactie om ons te helpen crisissituaties echt te begrijpen en te ervaren. 

Aan het einde van de cursus heb ik meer verfijnde kennis. Deze kennis zal er uiteindelijk toe leiden dat ik een betere crisismanager word. Ik heb al een opmerkelijke impact gemaakt in verschillende organisaties en ik wil dit in de toekomst kunnen blijven doen.

Dus als u op zoek bent naar een Certified Crisis Manager (CCM) die u helpt om met vertrouwen uit een organisatorische crisis te komen, dan ben ik de persoon bij wie u uw uitdagingen kunt vertrouwen!

Related Posts

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *